ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

  

Estudiantes de la Institución Educativa y las sedes anexas. 

Total estudiantes de la Institución: 

Sede Principal El Cusiana

EL CUSIANA

GRUPOS

ESTUDIANTES

T

2

 

1

2

 

2

2

 

3

2

 

4

1

 

5

2

 

6

2

 

7

2

 

8

2

 

9

2

 

10

1

 

11

1

 

TOTAL

21

 

 

Sede La Iquía

 

LA IQUIA

GRUPOS

ESTUDIANTES

T

-

 

1

-

 

2

-

 

3

-

 

4

-

 

5

-

 

TOTAL

2

 

 

Sede Los Yaguaros

 

LOS YAGUAROS

GRUPOS

ESTUDIANTES

T

-

 

1

-

 

2

-

 

3

-

 

4

-

 

5

-

 

TOTAL

1

 

 

Sede San Carlos

 

 

Información adicional

  

 

ESTUDIANTES

EL CUSIANA

LA IQUIA

LOS YAGUAROS

SAN CARLOS

TOTAL

DISCAPACIDAD

 32

 

 2

 

 34

AFROS

 19

 6

   

 25